Zadanie domowe dla uczestników po spotkaniu na Ukrainie

 1. Wybierz członka rodziny, z którym chcesz przeprowadzić wywiad. Głównymi tematami naszego projektu są druga wojna światowa, narodowy socjalizm oraz totalitaryzm sowiecki na Ukrainie, najlepiej byłoby więc przeprowadzić wywiad z dziadkami lub pradziadkami, którzy pamiętają ten okres. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz również przeprowadzić wywiad z rodzicami lub innymi członkami rodziny i zapytać ich, co o tamtych czasach opowiadali im ich rodzice lub co zachowało się w rodzinnych opowieściach.
 2. Przygotuj kwestionariusz dotyczący wspomnień rozmówcy z czasów narodowego socjalizmu, totalitaryzmu sowieckiego i/lub drugiej wojny światowej.
 3. Zaplanuj i przygotuj wywiad (czas, miejsce, urządzenie do nagrywania).
 4. Nagraj wywiad (wideo w języku ojczystym rozmówcy).
 5. Wybierz najważniejsze, Twoim zdaniem, fragmenty wywiadu (ich łączna długość nie powinna przekroczyć 15 minut).
 6. Dokonaj transkrypcji wybranych fragmentów wywiadu (zapisz je w formie tekstu).
 7. Przetłumacz transkrypcję na angielski.
 8. Przygotuj i wydrukuj dokument zawierający imię i nazwisko rozmówcy, jego zdjęcie, krótką informację o nim, czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu oraz tekst wywiadu po angielsku.
 9. Przygotuj prezentację w PowerPoincie (nie więcej niż 3 slajdy) zawierającą imię i nazwisko rozmówcy, jego zdjęcie, krótką informację o nim, czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu oraz wideo zawierające wybrane fragmenty wywiadu.
 10. Wybierz przedmiot (pamiątkę historyczną lub przedmiot symboliczny), który Twoim zdaniem kojarzy się z historią Twojego rozmówcy, i przywieź go na drugą część projektu w Polsce.
 11. Przygotuj 30-minutową prezentację złożoną z 15-minutowego przedstawienia biografii rozmówcy, kontekstu historii oraz symbolicznego przedmiotu z użyciem PowerPointa oraz maksymalnie 15-minutowego nagrania.
 12. Na drugą część projektu w Polsce przywieź następujące materiały: elektroniczną wersję prezentacji oraz tekstu wywiadu na pendrivie oraz jeden wydruk tekstu wywiadu w formacie A4 (zawierający imię i nazwisko rozmówcy, jego zdjęcie, krótką informację o nim, czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu oraz tekst wywiadu po angielsku).