Historyczna gra miejska we Lwowie „Lwów na mapie pamięci czasu drugiej wojny światowej”

Presentation of the historical quest ``Lviv on the map of memory about the Second World War``, organised for the participants of the History begins in the family project on 6 July 2017 in Lviv.

Z historią Lwowa czasu drugiej wojny światowej można zaznajomić się w sposób interaktywny. W tym celu eksperci/ekspertki stworzyli/stworzyły unikalną grę miejską, w której udział wzięła młodzież z Niemiec, Polski i Ukrainy. Umysłowo-sportowe zawody odbyły się drugi rok z rzędu (kwiecień 2016 r., lipiec 2017 r.) w ramach międzynarodowego projektu młodzieżowego „Historia zaczyna się w rodzinie”.

W grze zastosowano współczesny sposób zapoznawania się z obiektami – QR-kody, dzięki którym uczestnicy wykonywali zadania i odnajdywali następne punkty trasy. Ważną częścią gry były mini-wycieczki prowadzone przez przewodników, którzy czekali na „graczy” przy wyznaczonych kluczowych obiektach o historycznym znaczeniu.

Koordynatorzy nałożyli na mapę gry miejskiej różne instytucje Lwowa: biblioteki, muzea, uniwersystety, świątynię, centrum informacyjne, nawet kafejkę internetową. Na trzech trasach gry pokazano Lwów przez pryzmat wspomnień naocznych świadków, rodzinnych historii oraz historycznych ciekawostek o miejscach pamięci. Życie różnych grup etnicznych, które mieszkały we Lwowie do i podczas wojny, ukazano w kontekście mechanizmów terroru, charakterze oporu, kolaboracji czy przejawów człowieczeństwa w czasie radzieckiej i nazistowskiej okupacji.

Pod koniec gry drużyny złożyły wspólnie tematyczną układankę, której elementów szukali podczas wykonywania zadań.

Twórcy gry:

 • Hałyna Stasewycz
 • Ludmyła Łewczeniuk
 • Taras Martyrenko
 • Ołeksa Stasewycz

Przewodnicy:

 • Wołodymyr Behłow
 • Ihor Derewjanyn
 • Ludmyła Łewczeniuk
 • Siostra Wołodymyra Maksymiw
 • Roman Melnyk
 • Anna Czebotariowa

Tłumacze:

 • Hałyna Stasewycz
 • Ołeksandra Kanafoćka
 • Mełana Ływka
 • Mariczka Poluluk

Wolontariusze:

 • Roman Zwarycz

Nagrania i fotografie:

 • Olha Szewczuk

Partnerzy:

 • Muzeum Pamięci Reżimów Totalitarnych „Terytoria Terroru”
 • Muzeum Salomei Kruszelnickiej we Lwowie
 • Muzeum Pamięci Narodowej „Więzienie przy Łąckiego” we Lwowie
 • Pierwsza Mediateka Lwowska
 • Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
 • Centrum Informacji Turystycznej we Lwowie
 • Biblioteka URBAN