O projekcie

Międzykulturowy projekt „Historia zaczyna się w rodzinie” dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy organizowany jest przez Międzynarodową organizację pozarządową (NGO) „Foundations for Freedom”, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz Fundację Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta.

Celem projektu jest poszukiwanie śladów historii w rodzinach, jak również śladów rodzin w historii. Skupimy się przy tym na czasach drugiej wojny światowej oraz masowych eksterminacjach ludności, jak również na latach przed- i powojennych.

Cele projektu:

  • zapoznanie się z kontekstem historycznym w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie przez
  • pryzmat historii rodzinnych oraz zbadanie sposobu, w jaki tworzona jest pamięć pokoleń;
  • umiejscowanie indywidualnych historii rodzin polskich, niemieckich oraz ukraińskich w
  • szerszym kontekście kulturowym;
  • wyciągnięcie wniosków z przeszłości, odniesienie do współczesności oraz nauka na przyszłość;
  • zrozumienie wagi rodziny oraz historii rodzinnych.

Podczas spotkań w Polsce, w Niemczech oraz na Ukrainie młodzież zwiedzi kilka miejsc pamięci: Bergen-Belsen (był obóz jeniecki i koncentracyjny), Auschwitz-Birkenau (były obóz koncentracyjny i zagłady) oraz kilka miejsc pamięci we Lwowie. Z pomocą różnorodnych źródeł uczestnicy zapoznają się z losami rodzin, które ucierpiały wskutek ideologii nazistowskiej lub radzieckiej. W trakcie seminarium postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przekazywana jest w rodzinach pamięć i jak kształtuje się świadomość historii.

Podczas pierwszego spotkania w Niemczech, poświęconego wprowadzeniu w temat historii mówionej (Oral History), młodzież zapozna się z technikami prowadzenia wywiadów. Podczas drugiej części seminarium w Polsce uczestnicy będą prezentować samodzielnie przeprowadzone wywiady oraz wymieniać się doświadczeniami zdobytymi w procesie ich przeprowadzania. Podczas trzeciej części seminarium na Ukrainie młodzież będzie dzielić się doświadczeniami oraz wynikami swojej pracy i przedstawi je w formie dialogu. Poprzez zapoznanie się z historiami rodzinnymi uczestnicy odkryją, jak kształtuje się pamięć poszczególnych pokoleń w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie oraz jakie są pod tym względem podobieństwa i różnice pomiędzy rodzinami, pokoleniami i kulturami.

W trakcie projektu spotka się młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Spotkanie to ma na celu ukształtowanie w uczestnikach humanitarnego, demokratycznego systemu wartości. Ponadto projekt jest częścią międzynarodowej współpracy oraz dialogu pomiędzy trzema organizacjami z różnych krajów. Wyniki projektu przedstawione zostaną na stronie internetowej w formie zbioru historii rodzinnych przygotowanych przez uczestników.

Z każdego z trzech krajów wybranych zostanie siedmioro uczestników, którzy:

  • interesują się historią, w szczególności drugą wojną światową, i chcą odkryć miejsca z nią związane;
  • chcą dowiedzieć się więcej o losach swoich rodzin w czasach drugiej wojny światowej oraz w latach przed- i powojennych i gotowi są przeprowadzić ze swoją rodziną rozmowy na ten temat;
  • chcą nawiązać nowe znajomości i wziąć udział w polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie międzykulturowym, którego wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i udostępnione szerszej publiczności.

Języki projektu: polski, niemiecki, ukraiński, angielski. Informacje dla uczestników:

Dane kontaktowe:

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Elżbieta Pasternak, koordynator w Polsce
Tel. +48 33 8432107
Email: pasternak@mdsm.pl
www.mdsm.pl

Fundacja Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen
Daniel Tonn, Benjamin Günther, koordynatorzy w Niemczech
Tel. +49 5051 4759 173
E-mail: daniel.tonn@stiftung-ng.de
www.stiftung-ng.de

Program „Akcja Ukraina: Zaleczyć Przeszłość”
Oleksa Stasevych, Oleh Ovcharenko, Svitlana Arabadzy, koordynatorzy w Ukrainie
Tel. +380 67 622 7218, +380 50 309 7997
E-Mail: ukrainian.action@gmail.com
www.ukrainian-action.org.ua

Logo of PL, DE, UK partners

Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwami w Polsce, Ukrainie i Białorusi і Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI).