"Historia zaczyna się w rodzinie..." Polsko-niemiecko-ukraiński projekt dla młodzieży

Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Foundations for Freedom/Ukraina, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundacja Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen/Niemcy we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce zaprosiły 24 młode osoby do udziału w drugiej edycji międzynarodowego projektu „Historia zaczyna się w rodzinie…”, którego pierwsza część odbyła się we Lwowie w dniach 3-9.07.2017 r.

Podczas projektu, który składa się z trzech seminariów na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech rozważamy temat rodziny i historii z dwóch perspektyw: rodzin w historii oraz historii w rodzinie. Rodzina jest jedną z najważniejszych społecznych struktur, do której przynależymy. Rodziny obejmują różne pokolenia i są – bazując na społecznej interakcji – wspólnotami (dzielonych) pamięci. Nasza uwaga skupia się na pamięci o II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni narodowosocjalistycznych.

Pracę seminaryjną we Lwowie rozpoczęliśmy od postawienia pytań: dlaczego historia jest dla nas ważna, co nas szczególnie interesuje w badaniu historii, jakie wydarzenia wywołują w nas szczególne emocje i dlaczego? Kolejno uczestniczki i uczestnicy zaprezentowali przywiezione ze sobą pamiątki rodzinne – relikty historii, które są symbolicznymi pomostami w pamięci międzypokoleniowej. Zastanawialiśmy się wspólnie, co łączy nasze historie rodzinne, a co dzieli? Do wspólnych elementów należą wspomnienia o szkole, zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu, podróżach, uroczystościach rodzinnych, dzieciństwie i młodości na tle codzienności okupacyjnej (niemieckiej i sowieckiej), uczucie strachu i niepewności, utrata stałego miejsca zamieszkania, trudności z aprowizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa własnej rodzinie ale także nadzieje i marzenia związane z przyszłością. Wiele historii rodzinnych uczestniczek i uczestników związanych jest z życiem na wsi i udziałem w cywilnym lub zbrojnym ruchu oporu, doświadczeniem pracy przymusowej i niewoli w obozach pracy i koncentracyjnych, silnie obecny we wspomnieniach rodzinnych jest moment wyzwolenia i końca wojny. Aby pogłębić nasze historie rodzinne oraz zaprezentować je na forum grupy podczas drugiej części projektu w Polsce (5-11.11. 2017 r., MDSM Oświęcim) uczestniczki i uczestnicy w ramach warsztatów na temat historii mówionej wprowadzeni zostali w teorię i praktykę prowadzeniu wywiadu. Pierwszą próbą praktyczną dla całej grupy było przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem historii, panem Stepanem Horetschyj urodzonym w 1929 roku w Rawie Ruskiej, uczestnikiem cywilnego ruchu oporu wobec okupanta niemieckiego i sowieckiego na Ukrainie. W 1949 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu „Brygidki” we Lwowie, skazany na 25 lat pozbawienia wolności i zesłany do sowieckich obozów pracy przymusowej gdzie przebywał do 1955 roku.

Historie rodzinne warsztaty
Historie rodzinne warsztaty
 
Rozmowa ze swiadkiem historii
Rozmowa ze swiadkiem historii

Niezwykle wzruszający dla uczestniczek i uczestników projektu był pokaz filmu fabularnego „Cudza modlitwa” (reż. Akhtem Seitablayev, 2017 r.) ukazującego historię Seidy Arifovej, krymskiej Tatarki, która podczas Holokaustu uratowała 88 żydowskich dzieci. 18 maja 1944 wraz z tysiącami krymskich Tatarów została wysiedlona przez NKWD do Kazachstanu, nigdy więcej nie zobaczyła uratowanych przez siebie dzieci. Film był także przyczynkiem do dyskusji o obecnej sytuacji politycznej na Krymie, gdzie rozgrywa się konflikt zbrojny między Ukrainą a Federacją Rosyjską i współczesnym losie Tatarów krymskich, którzy zmuszeni zostali po raz kolejny do opuszczenia swoich domów w ucieczce przed prześladowaniami.

Na koniec seminarium organizatorzy przygotowali grę miejską we Lwowie. Uczestniczki i uczestnicy odkrywali wielokulturową i wieloreligijną historię miasta, podążając szlakiem miejsc pamięci i kultu, twierdz i cytadel oraz historii lwowskich Żydów.

Gra miejska wie Lwowie: poszukiwanie sladow

 

Gra miejska wie Lwowie: poszukiwanie sladow

Gra miejska wie Lwowie: poszukiwanie sladow

W listopadzie grupa spotka się w MDSM Oświęcim na drugiej części projektu, aby na forum grupy podzielić się informacjami i doświadczeniami, zebranymi podczas badań nad historiami rodzinnymi, poznać teren byłego obozu i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, zapoznać się z losem żydowskich rodzin z Oświęcimia i odkryć historię, kulturę i życie codzienne w Polsce. Trzecia i ostatnia część projektu odbędzie się w marcu 2018 roku w Oldau w Niemczech. Efekty pracy grupy projektowej prezentowane są na stronie internetowej: www.dialogue-of-generations.org

Spotkanie ze swiadkom historii
Spotkanie ze swiadkom historii

Projekt – w założeniu cykliczny – oparty na wspólnym spotkaniu i nauce młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy ma się przyczynić do wzmocnienia w młodych ludziach i społecznościach, z których pochodzą, ideałów demokracji społecznej i działać na rzecz podstawowych wartości, ma stanowić wkład do współpracy i porozumienia międzynarodowego.
Grupa projektowa
Grupa projektowa

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: