Historia zaczyna się w rodzinie: Dialog pokoleń - 2020

Rozpoczyna się trzecia edycja projektu „Historia zaczyna się w rodzinie: Dialog pokoleń”. W tym roku część projektu odbędzie się online. W październiku 30 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Ukrainy weźmie udział w warsztatach online, a następnie przeprowadzi badania historyczne we własnych rodzinach pod kierownictwem mentorów. Warsztaty poprzedzone będą zapoznaniem się z innymi uczestnikami projektu, a w połowie grudnia planowana jest prezentacja wyników przeprowadzonych dotychczas badań. Uczestnicy opublikują je na stronie internetowej projektu www.dialogue-of-generations.org. 

Spotkanie z koordynatorami grup narodowych planowane jest pod koniec września. Warsztaty online zaczną się 1 października i obejmą 10 sesji po 3,5 godziny. W trakcie sesji młodzi uczestnicy poznają rolę historii rodzinnych w kształtowaniu narodowej i międzynarodowej kultury pamięci, a także wirtualnie zwiedzą Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Miejsce Pamięci Bergen-Belsen w Niemczech oraz kilka miejsc pamięci we Lwowie. Będzie to bodźcem dla refleksji nad rolą, jaką odgrywają te miejsca w narodowych kontekstach kulturowych. Praca z literaturą przedmiotu i wieloma innymi źródłami, rozmowy ze świadkami historii oraz ćwiczenia praktyczne w grupach pozwolą nam odkryć historie i losy rodzin dotkniętych nazistowską polityką okupacji i eksterminacji w Europie czy też okupacją radziecką. Skupimy się na wspomnieniach dotyczących II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowego socjalizmu, stalinizmu, Holokaustu oraz lat powojennych. Przyjrzymy się też temu, jak poszczególne państwa, społeczności czy konkretne osoby obchodzą się z tą historią współcześnie. Organizatorzy i mentorzy projektu będą wspierać uczestników w prowadzeniu badań i prezentacji ich wyników oraz tworzyć przestrzeń, w której każdy będzie mógł podzielić się wspomnieniami, obserwacjami i refleksjami ze swojej pracy. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. Organizatorzy dokonają wyboru uczestników na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie:

– dla młodzieży z Ukrainy (po angielsku):

– dla młodzieży z Polski (po polsku):

– dla młodzieży z Niemiec (po niemiecku):

Program szkoleń online zostanie przesłany uczestnikom.

Więcej informacji o projekcie >>> 

Projekt organizowany jest przez międzynarodową organizację pozarządową „Foundations for Freedom” w ramach programu „Ukraine Action: Healing The Past” (Ukraina), Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundację Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen (Niemcy) przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach grantu „Let’s Save the Memory” oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Co mówi o projekcie nasz zespół?

Liudmyla Levcheniuk, koordynatorka na Ukrainie
Liudmyla Levcheniuk, koordynatorka na Ukrainie

„W tym roku uczestniczę w projekcie jako współkoordynatorka. W ubiegłych latach brałam w nim udział jako ekspertka, opracowując historyczną grę miejską prowadzącą do miejsc pamięci związanych z II wojną światową we Lwowie oraz organizując spotkania ze świadkami historii, byłymi więźniami politycznymi reżimu nazistowskiego i radzieckiego. Co wywarło na mnie wówczas największe wrażenie? Empatia uczestników i ich chęć zrozumienia siebie nawzajem. Ich oczy pełne były pytań i pragnienia, by znaleźć na nie odpowiedzi. Ich interakcje były pełne energii. Obecnie czeka nas wiele wyzwań, ale stanowią one jednocześnie też nowe możliwości. Z poziomu współpracy partnerskiej przeszliśmy na poziom ścisłej współpracy zespołowej. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie zrealizować wspólnych warsztatów online. Mają one tę zaletę, że format ten jest atrakcyjny dla młodych ludzi i znacznie ułatwia im udział w projekcie. Nie stoimy w miejscu, jesteśmy gotowi zdobyć nowe doświadczenie w formie wspólnej nauki online, by potem spotkać się offline i dalej budować mosty międzynarodowego porozumienia i szacunku.”

Elżbieta Pasternak, koordynatorka w Polsce

„Myślę, że najcenniejszym elementem projektu jest praca nad odkrywaniem i dokumentowaniem historii rodzinnych. Pokazuje ona młodym ludziom, że zajmowanie się historią może być fascynujące i odkrywcze. Fakty historyczne, o których uczą się od najmłodszych lat z podręczników, mogą zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Trzymając w rękach archiwalne zdjęcia, listy, dokumenty, czy prowadząc wywiad z członkami rodziny jest im łatwiej „przenieść się” do tamtych czasów i lepiej zrozumieć, jakie piętno odbiły na losach ich rodzin prześladowania z okresu narodowego socjalizmu i stalinizmu. Dialog na ten temat w grupie międzynarodowej uwrażliwia młodych ludzi z Polski, Niemiec i Ukrainy na różnice i konflikty w kulturach pamięci. Prowadzenie tego rodzaju dialogu w przestrzeni digitalnej nie jest łatwe, ale mamy nadzieję, że cykl seminariów online będzie dobrym przygotowaniem do wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci w przyszłym roku.”

Daniel Tonn, koordynator w Niemczech

„W ramach naszego projektu poznają się młodzi ludzie z trzech krajów. Budują wzajemne zaufanie, które jest bardzo istotne w pracy nad tak złożonymi i trudnymi emocjonalnie tematami jak narodowy socjalizm, stalinizm czy II wojna światowa. Bardzo ciekawie jest przekonać się, jaką rolę historia tego okresu odgrywa w ich życiu i z jak różnych perspektyw postrzegają różne miejsca pamięci. Nasz projekt daje uczestnikom możliwość poznania swojej historii rodzinnej i podzielenia się nią – często po raz pierwszy w życiu. Spotkania międzynarodowe mają szczególne znaczenie w czasach ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19. Mimo iż bezpośredni kontakt i rzeczywiste wizyty w miejscach pamięci są niezastąpione, mam nadzieję, że uda nam się stworzyć ramy do wspólnej nauki i poznawania się nawzajem.”

Oleksa Stasevych, współzałożyciel

„W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest kontynuacja działań podjętych przed pandemią i eksperymentalne wykorzystanie nowych formatów, by móc lepiej sprostać wymaganiom projektu. Chodzi mi zarówno o nowe formaty współpracy w zespole, jak i o nowe formaty pracy z młodzieżą oraz tworzenie nowych możliwości dla nas jako zespołu międzynarodowego. Czeka nas wiele wyzwań: różne poziomy wykorzystania narzędzi online do pracy z odbiorcami, obawy przed popełnieniem błędów, konieczność ostrożnego planowania zajęć, bardzo złożone procesy decyzyjne. Można się też obawiać, że nie znajdziemy wystarczającej liczby uczestników lub że w obliczu wyzwań związanych z pandemią trudno będzie im się skupić na tym trudnym temacie. Mimo to rozwój naszej współpracy w tej nowej sytuacji, gotowość do przeniesienia programu projektu do formatu online, pokonywanie dzielących nas odległości oraz budowanie międzykulturowych więzi w rodzinach, mikrospołecznościach i pomiędzy młodzieżą z tych trzech krajów za pomocą dialogu na trudne tematy dotyczące naszej przeszłości należą do najważniejszych sukcesów, które już teraz udało nam się osiągnąć.”

 

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: