O projekcie

"Historia zaczyna się w rodzinie: Dialog pokoleń" jest projektem kulturalno-edukacyjnym dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Badając historię swoich rodzin, uczestnicy i uczestniczki mogą lepiej poznać i zrozumieć historię lat 1933-1945, w dużej mierze ukształtowanych przez rządy nazistowskie, stalinowskie oraz II wojnę światową. Zajmują się też tematyką lat powojennych oraz miejsc pamięci i ich roli w narodowych kontekstach kulturowych, a w rezultacie nawiązują międzynarodowy dialog.
W ramach projektu młodzież odwiedza trzy kraje, by uczyć się od siebie nawzajem i dzielić się swoimi doświadczeniami. Pierwsza edycja projektu miała miejsce w latach 2015-2016. Druga w latach 2017-2018. W roku 2020, w związku z pandemią COVID-19, zespół zdecydował się przenieść część projektu na platformę internetową - z nadzieją, że w przyszłych latach uda się znów zorganizować wyjazdy.

Cele projektu:

Project goals
  • Ustanowienie płaszczyzny dialogu międzynarodowego dzięki wymianie wiedzy na temat historii Polski, Niemiec i Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów nazistowskich, stalinowskich, II wojny światowej i lat powojennych;
  • Pogłębienie rozumienia historii narodowego socjalizmu, stalinizmu oraz Holokaustu dzięki wizytom w różnych miejscach pamięci oraz zbieraniu wspomnień osobistych, rodzinnych i zbiorowych;
  • Pogłębienie wiedzy na temat historii mówionej oraz zdobycie kompetencji w zakresie badań historii rodzinnej i publicznego przedstawiania ich wyników;
  • Wzmocnienie więzi i współpracy w rodzinach, wspólnotach, a także między osobami różnych narodowości.

W trakcie programu uczestnicy i uczestniczki dowiadują się, jak kształtuje się świadomość historyczna i pamięć rodzinna, opanowują techniki prowadzenia wywiadów ustnych i ćwiczą wykorzystanie technik cyfrowych w opracowywaniu zebranych materiałów. Centralnymi punktami programu są wizyty w Miejscu Pamięci Bergen-Belsen (byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym i jenieckim w latach 1940-1945), Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w latach 1940-1945) i różnych miejscach pamięci we Lwowie, jak również rozmowy z licznymi świadkami historii. Dzięki historiom rodzinnym uczestnicy i uczestniczki uczą się, jak różne pokolenia Polaków, Niemców i Ukraińców pamiętają przeszłość i jak kształuje się dialog międzypokoleniowy i międzynarodowy. Ponadto dzielą się ze sobą informacjami i doświadczeniami uzyskanymi w trakcie badań swoich historii rodzinnych.

Wszystkie wyniki projektu publikowane są na stronie projektu.

Zapraszamy młodych ludzi w wieku 18-26 lat, którzy są:

Project goals
  • chcieliby poznać swoich rówieśników z innych krajów i wejść z nimi w dialog;
  • interesują się historią narodowego socjalizmu, stalinizmu, Holokaustu i II wojny światowej oraz miejscem tych wydarzeń w pamięci publicznej i kulturowej;
  • chcieliby poznać historię własnej rodziny w latach 1933-1945 i latach powojennych i podzielić się zebranymi w ten sposób wspomnienami rodzinnymi z grupą rówieśników;
  • chcieliby wziąć udział w polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie, którego wyniki zostaną udokumentowane i przedstawione szerszej publiczności;
  • mogą wziąć udział we wszystkich częściach programu;
  • dobrze posługują się językiem angielskim.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: