Program w Oldau, 23-29.08.2015

Niedziela, 23 sierpnia

Przyjazd uczestników, powitanie, zakwaterowanie

19:00 Kolacja

Poniedziałek, 24 sierpnia

8:30 Śniadanie

10:00-10:45 Przedstawienie projektu i programu

10:45-12:30 Runda zapoznawcza

12:30 Obiad

14:00-15:00 Praca z biografiami: „Stary jak drzewo”

15:00-15:45 Interkulturowe zabawy integracyjne

15:45 Przerwa

16:30-17:50 Pokaz filmu dokumentalnego „Waiting for the Homeland” oraz dyskusja

18:00 Kolacja

19:30 Oczekiwania przed wizytą w miejscu pamięci Bergen-Belsen

potem: wieczór ukraiński

Wtorek, 25 sierpnia

8:30 Śniadanie

9:45 Wyjazd do miejsca pamięci Bergen-Belsen

10:15-13:00 Zwiedzanie miejsca pamięci Bergen-Belsen, część 1.

13:00 Obiad

13:45-16:00 Zwiedzanie miejsca pamięci Bergen-Belsen, część 2.

16:00 Przerwa

16:30-17:30 Ewaluacja zwiedzania

17:45 Powrót do hostelu

18:30 Kolacja

20:00 Refleksje: „Obrazy w mojej głowie” (nieobowiązkowe)

Środa, 26 sierpnia

8:30 Śniadanie

9:45 Wyjazd do miejsca pamięci Bergen-Belsen

10:15-12:30 Przedstawienie projektu wywiadów ze świadkami czasu w miejscu pamięci Bergen-Belsen

12:30 Obiad

13:15-15:45 Warsztaty poświęcone historiom rodzinnym: „Ocaleni opowiadają o swoich przeżyciach i rodzinach”

15:45 Przerwa

16:15-17:30 Spacer po „galerii”

17:45 Powrót do hostelu

18:30 Kolacja

Czwartek, 27 sierpnia

08:00 Śniadanie

9:00 Warsztaty historii mówionej: Wprowadzenie

9:30-11:30 Historyczna oś czasu

11:45-13:00 Prezentacja: „Czym jest historia mówiona?”

13:00 Obiad

14:00-15:15 Wybór ważnych wydarzeń na osi czasu jako podstawa dalszej pracy

15:30 Wyjazd do Celle

16:00-17:00 Wycieczka z przewodnikiem po Celle

17:00-19:00 Czas wolny

19:15 Powrót do hostelu

20:00-21:00 Prowadzenie wywiadu: Kwestie techniczne i etyczne

Piątek, 28 sierpnia

8:00 Śniadanie

9:00-12:15 Dalszy ciąg warsztatów historii mówionej, tworzenie i prezentacja kwestionariuszy

12:30 Obiad

13:30-16:00 Prowadzenie wywiadów, przygotowanie i prezentacja produktu końcowego, dyskusja na plenum

16:00 Przerwa

16:30-17:30 Przedstawienie zadania domowego

17:30-18:30 Ewaluacja i przedstawienie drugiej części projektu w Polsce

18:30 Grill i wieczór pożegnalny

Sobota, 29 sierpnia

7:30 Śniadanie

potem: wyjazd uczestników